Oferta

Co możemy Ci zaproponować?

  • Przygotowanie kosztorysów inwestorskich do banków i budżetów wraz z harmonogramami rzeczowo-finansowymi inwestycji,
  • Przygotowanie procedury ofertowej i wybór wykonawców robót oraz biur projektowych,
  • Prowadzenie negocjacji, przygotowanie umów o roboty projektowe, budowlane, na dostawy materiałów i urządzeń oraz umów serwisowych,
  • Nadzór nad prowadzonymi realizacjami(remonty, budowy, modernizacje),
  • Obsługa inwestycji w zakresie inwestorstwa zastępczego,
  • Rozliczanie Wykonawców na podstawie kosztorysów powykonawczych i warunków umownych, sporządzanie protokołów odbioru i zaawansowania robót,
  • Rozliczenie inwestycji w stosunku do planowanych budżetów i harmonogramów,
  • Przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej,
  • Przekazanie obiektów do użytkowania,
  • Prowadzenie książek obiektów budowlanych i wykonanie obowiązkowych przeglądów budynków.
ad-innovations-oferta-blueprint